Raudanniementien perusparannustyö lähes valmis.

Lokakuussa aloitettu Raudanniementien perusparannustyö on melkein valmis. Valtioavusteisen hankkeen myötä tien rasitusleveyttä kasvatettiin 10 metriin joka paransi näkyvyyttä tiellä. Tien reunoille kaivettiin asianmukaiset ojat, jotta sadevesi pääsee tieltä pois ja pahimpiin kelirikkopaikkoihin upotettiin rumpuputkia. Tietä myös oikaistiin noin 80 metrin matkalta ja tielle ajettiin 1 500 tonnia mursketta.

Tulevana keväänä maa-ainesta lisätään vielä ohituspaikkoihin. Työ valmistuu huhtikuussa 2018. Remontin toteuttivat Konetyö Viitikka Ay ja Mikkelin autokuljetus Oy. Suunnittelusta ja valvonnasta vastasi Laatutie Oy.